purplesoup photography | Holiday Gala 2009

Showcase 1Showcase 2Showcase 3Pro ShowSocial Dancing